Jyväskylän adventtiseurakunta

-Avoimet ovet, avoimet sydämet, avoin Jumalan syli-

21.4.2023

Arkistosta: Levon lahja


Stressaako? Väsyttääkö? Oletko turhautunut? Särkeekö päätä? Ota Bura- -! Se helpottaa. Ainakin hetkeksi!

Tuttu tilanne. Mutta tyydytkö vain pelkkien oireiden lievittämiseen? Vai oletko valmis hoitamaan asioitasi niin, ettei tällaisia tilanteita syntyisi? Ei ainakaan niin usein. Ota itsellesi aikaa! Hiljenny! Lepää!

Ihmiselle on suunniteltu maailman alusta lähtien työn ja levon vuorottelu. "Muista pyhittää lepopäivä. Kuutena päivänä tee työtä ja hoida kaikkia tehtäviäsi, mutta seitsemäs päivä on Herran, sinun Jumalasi sapatti. Silloin ei saa tehdä mitään työtä - - . Sillä kuutena päivänä Herra teki taivaan ja maan ja meren ja kaiken, mitä niissä on, mutta seitsemäntenä päivänä hän lepäsi. Sen vuoksi Herra siunasi lepopäivän ja pyhitti sen" (2. Moos. 20:8-11).

Näin kuuluu kymmenen käskyn lepopäiväkäsky. Mutta riittääkö pelkkä fyysinen lepo? Onko kyse vain siitä?

Luojan suunnittelema lepopäivä antaa paljon enemmän kuin fyysisen levon. Minusta luvataan huolehtia. Eihän vapaapäivän ottaminen välttämättä poista sisäisiä paineita. Lepopäivä - sapatti - tarjoaa fyysisen levon lisäksi Jumalan huolenpidon. Asiamme ovat Jumalan käsissä. Me saamme levätä. Siksi meitä muistutetaan täyden levon tarpeesta sanalla: "Muista".

Raamatun mukaan Jumala loi kaiken kuutena päivänä. Viimeksi hän muovasi ihmisen, luomistyönsä kruunun. Sitten kerrotaan: "Ja Jumala kaisoi kaikkea näkemäänsä, ja kaikki oli hyvää - -. Näin tulivat valmiiksi taivas ja maa ja kaikki mitä niissä on. Jumala oli saanut työnsä päätökseen, ja seitsemäntenä päivänä hän lepäsi kaikesta työstään."

Lepopäivässä on kysymys Jumalan levosta. Hän teki kaiken valmiiksi ja lepäsi.

Jumala ei kuitenkaan tehnyt lepopäivää itseään varten. Jeesus sanoi siitä: "Sapatti on asetettu ihmistä varten eikä ihminen sapattia varten". Lepopäivä on rakkauden suosionosoitus meille. Jumala haluaa nauttia valmiin työn tuomasta tyydytyksestä ja levosto yhdessä ihmisen kanssa. Kuka nyt sellaisesta haluaisi kieltäytyä? Menkäämme siksi täysillä mukaan Jumalan levon juhlaan luomistyön muistopäivänä, sapattina. Älkäämme antako ajallisten huolien pilata juhlaa.

Lepopäivä kärkee vakuutuksen Jumalan huolenpidosta. Tästä Jeesus puhui vuorisaarnassaan: "Älkää siis muretiko: 'Mitä me syömme?' tai 'Mitä me juomme?' tai 'Mistä me saamme vaatteet?' - - Teidän taivaallinen Isänne tietää kyllä, että te tarvitsette kaikkea tätä. Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskasta tahtoaan, niin teille annetaan kaikki tämäkin". Lepopäivä on tarkoitettu meidän parhaaksemme. Siunaukseksi. Se on Jumalan lahja. Elämämme on hänen kädessään. Siinä on hyvä levätä.

Stressaako? Väsyttääkö? Oletko turhautunut? Ota sapatti. Se on lahja.

---

Arkistosta -sarjassa esittelemme vanhoja vihkosia, traktaatteja ja muuta vanhempaa materiaalia.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti