Jyväskylän adventtiseurakunta

-Avoimet ovet, avoimet sydämet, avoin Jumalan syli-

1.12.2011

Kannanotto rasismia vastaan

Jokaiselle ihmiselle kuuluu yhtäläinen arvo ja tasavertainen kohtelu niin suomalaisessa yhteiskunnassa kuin edustamissamme kristillisissä seurakunnissa.

Huolestuneina olemme kiinnittäneet huomiota rasistiseen puheeseen, uhkailuun ja väkivaltaan Suomessa. Vihan ja halveksunnan lietsonta on vaarallista, sillä se tarttuu helposti ja muuttuu jopa fyysiseksi väkivallaksi. Emme halua Suomesta taistelutannerta, vaan Suomen tulee olla paikka, jossa kaikki ihmiset saavat liikkua ja elää turvassa ja pelotta riippumatta ihonväristä, etnisestä taustasta tai uskonnosta.

Tuomitsemme fyysisen, henkisen, sosiaalisen ja hengellisen väkivallan ja haluamme rohkaista jokaista suomalaista puolustamaan ihmisiä, joita kohdellaan huonosti. Rasistinen huutelu ja väkivalta on kiusaamista, joka ei lopu ellei hiljainen enemmistö puutu siihen. On ns. kantaväestön tehtävä suojella ja puolustaa ihmisiä, jotka ovat täällä uusia ja osoittaa heille näin hyväksyntää ja vieraanvaraisuutta. Olemme yhdessä vastuussa suomalaisesta ilmapiiristä. Vanha neuvo "niin kuin te tahdotte ihmisten tekevän teille, niin tehkää te heille" on edelleen ajankohtainen. Kuka meistä haluaisi olla esimerkiksi ilkeän huutelun kohteena kaduilla, kaupoissa ja kouluissa?

Kaikkien tulee voida luottaa yhtäläiseen kohteluun ollessaan joko rikoksen uhreja tai tekijöitä. Täten myös viranomaisilla on merkittävä osa tasa-arvoisen ja turvallisen Suomen rakentamisessa.

Kristilliselle uskolle vieraanvaraisuus ja muukalaisista huolehtiminen ovat ydinasioita, sillä palvelemme Jumalaa, joka jo Vanhan testamentin kuvauksen mukaan "ei katso henkilöön" ja "rakastaa muukalaista." (5 Mooseksen kirja 10:17,18) Uusi testamentti opettaa ehdotonta tasa-arvoa: "yhdentekevää, oletko juutalainen vai kreikkalainen, orja tai vapaa, mies vai nainen, sillä Kristuksessa Jeesuksessa te kaikki olette yksi." (Kirje galatalaisille 3:28) Jos ihminen käyttäytyy huonosti toista ihmistä kohtaan, toimii hän Jumalaa vastaan. Rasismi on syntiä.

Kristillisten seurakuntien tehtävänä on tarjota evankeliumia kaikille - niin maahanmuuttajille kuin heihin vihamielisesti suhtautuvillekin. Evankeliumin kautta ihminen voi avartua ymmärtämään erilaisten ihmisten arvon. Kristillinen usko tarjoaa myös tukea ja lohtua halveksuntaa ja väkivaltaa kohdanneille. Jumala tietää ja tuntee ihmisten kärsimykset. Kärsivä Kristus kärsii kärsivien kanssa.

Kristittyinä sanoudumme irti rasismista ja väkivallasta. Seurakuntina haluamme olla yhteisöjä, joissa kaikki ihmiset kokevat olonsa turvalliseksi. Tuemme vihan kierteen katkaisemista uskon, anteeksiannon, rakkauden ja oikeudenmukaisuuden keinoin. "Se, joka vihaa veljeään on pimeydessä. Hän vaeltaa pimeässä eikä tiedä, minne on menossa, sillä pimeys on sokaissut hänen silmänsä." (Ensimmäinen Johanneksen kirje 2:11)

Meille on luovuttamatonta, että ihminen kohdataan ihmisenä eikä vain määrätyn ihmisryhmän edustajana, sillä kuulumme kaikki samaan ihmiskuntaan ja olemme samaa perhettä.

Jyväskylässä 1.12. 2011

Jyväskylän kristillisten seurakuntien yhteistyötoimikunta (JYKSY):
Kari Hämäläinen, seurakunnan johtaja, Jyväskylän vapaaseurakunta
Ansku Jaakkola, pastori, Jyväskylän adventtiseurakunta
Krystian Kalinowski, vt. kirkkoherra, Pyhän Olavin katolinen seurakunta
Raimo Laine, yhteisen seurakuntapalvelun vs. johtaja, Jyväskylän seurakunta
Aarno Malin, seurakunnan johtaja, Vaajakosken baptistiseurakunta
Timo Mäkirinta, kirkkoherra, Jyväskylän ortodoksinen seurakunta
Jorma Niittynen, vt. seurakunnan johtaja, Jyväskylän helluntaiseurakunta
Oscar Sinchi, kappalainen, Pyhän Olavin katolinen seurakunta
Kari Valkonen, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja, Jyväskylän seurakunta
Arto Viitala, vt. kirkkoherra, Jyväskylän seurakunta

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti